Når du vil sende en kunde til inkasso, er det vigtigt, at du først sender kunden et korrekt inkassovarsel. Det er et brev om, at sagen bliver sendt til inkasso, hvis ikke kunden betaler. Der er en række regler forbundet med brevet, hvorfor mange vælger at bruge et inkassofirma.

Når du har egen virksomhed, står du ofte også selv for at inddrive pengene fra kunderne. De fleste kunder betaler heldigvis til tiden, men du vil som virksomhedsejer fra tid til anden opleve, at der er nogle, der ikke gør. Det er virkelig frustrerende at stå med sådan en kunde og kan ende med at koste både tid og penge for dig.

Hvis kunden ikke har betalt sin regning, kan du til sidst sende kunden til inkasso for at få dine penge. I det tilfælde skal du sende vedkommende et inkassovarsel. Som navnet siger, er det et varsel om, at kunden nu vil blive sendt til inkasso. Det giver altså kunden en sidste mulighed for at betale dig dine penge, inden der kommer en inkassosag ud af det.

Skal du stå for inkassovarsel selv?

Som virksomhedsejer i Danmark må du gerne selv stå for at inddrive dine penge og sende et inkassovarsel. Der er dog nogle krav til, hvordan varslet bliver udformet, og det er derfor vigtigt, at du sørger for at overholde dem. Gør du ikke det, kan du risikere, at din sag bliver afvist i Fogedretten på grund af en teknikalitet.

Det er rigtig ærgerligt, at du skal sige farvel til store summer af penge på grund af en mindre fejl. Derfor er der også mange, der vælger at bruge et inkassofirma til at hjælpe sig. De kan sørge for, at inkassovarslet bliver sendt korrekt af sted med de oplysninger og den tidsfrist, der kræves. Dermed behøver du ikke at bekymre dig mere om det.

Du kan læse mere om her, hvordan det foregår, når du får et inkassofirma til at hjælpe dig med at sende et varsel.

Vigtigt at vide om inkassovarsel

Som nævnt er der en række krav til, hvad der skal indgå i dit inkassovarsel, og hvornår det skal sendes af sted. Det sidste er noget af det vigtigste. For at varslet er gyldigt, skal kunden modtage det mindst 10 dage før, at sagen bliver sendt til inkasso. Har kunden modtaget det senere end det, kan hele sagen blive afvist. De 10 dage giver kunden mulighed for at betale sin regning og dermed slippe for en inkassosag.

Derudover er det også vigtigt, at du sørger for at inkludere alle de relevante oplysninger i varslet. Det er selvfølgelig først og fremmest, hvor stort et beløb kunden skylder dig, og hvor pengene skal indbetales. Derudover skal du også angive korrekt navn og adresse på kunden og på dit eget firma, lige som du selvfølgelig skal skrive, hvad kunden skylder dig penge for.

Endelig er det selvfølgelig afgørende, at det klart og tydeligt fremgår, at hvis beløbet ikke bliver betalt, bliver sagen sendt til inkasso. Dermed kan kunden ikke senere sige, at vedkommende ikke var klar over konsekvenserne ved ikke at betale.