Har din bank sænket renten endnu engang, så du nu skal betale endnu mere for at have penge stående på din bankkonto? Hvis du kan nikke genkendende til dette, kan vi berolige dig med, at du langt fra er den eneste dansker, der oplever denne situation. 3 ud af 10 danskere oplevede således at skulle betale negative renter i løbet af 2021, og i takt med at de danske formuer øges, bliver der både flere bankkunder, der skal betale negative renter, og samtid skal de betale mere.

Det er en udfordring for bankkunderne. Og udfordringen ligger ikke blot i, at de nu er nødt til at betale penge for at stille penge til rådighed for banken, hvilket i sig selv er paradoksalt – en mindst lige så stor udfordring ligger i, at bankkunderne går glip af et potentielt afkast.

Risiko ift. afkast

Historisk set har det hidtidige afkast ved at have penge stående på sin bankkonto været begrænset sammenlignet med andre investeringsmuligheder. Dette skyldes først og fremmest, at renten har været lav igennem en efterhånden mangeårig periode. Det skyldes dog også, at risikoen ved at placere sine penge i banken har været så tæt på nul, som risikoen overhovedet kan komme. Når man placerer penge i banken, er det en meget sikker placering af sine midler.

Skal man overveje et alternativ til at have pengene stående i banken, er man derfor også nødt til at se på risiko. En mulighed kunne være at investere i aktier hos saxo, men vælger man dette, gælder det om at være meget opmærksom på at vælge lavrisikoaktier, da man alt andet lige vil være mere eksponeret mod risiko på aktiemarkedet kontra i banken. Omvendt er afkastpotentialet selvfølgelig også langt større.

Foretrækker man derimod at investere i aktiver med så lav risiko som muligt, kan danske statsobligationer være et godt alternativ. Her er afkastpotentialet meget mindre, men omvendt er der tale om en relativt sikker investering – risikoen for, at den danske stat går bankerot, må trods alt anses for værende begrænset.

En anden og lidt mere utraditionel investering kunne være at investere i skov. Skovdrift er ikke kendt for at give noget synderligt godt afkast, men omvendt er skove rigtigt gode til at holde værdi. Er man først og fremmest interesseret i en formuebevarende investering – der tilmed også i høj grad er en grøn investering med masser af mulighed for frisk luft til investoren – kan en investering i en skov være det rette alternativ til de negative renter i banken.