Når du arbejder tæt sammen med andre, er det svært at undgå, at der kommer til at opstå konflikter. Derfor er det vigtigt, at I sørger for at dæmme op for konflikterne og få dem løst, når de opstår. Kun sådan kan I sikre, at I kan have et sundt og givtigt samarbejde fremover.

Det er hårdt arbejde at få et team til at fungere godt på arbejdspladsen. Der kan være mange forskellige mennesker, der trækker i hver sin retning i forhold til, hvad der skal ske. Det vil derfor naturligt føre til nogle konflikter, som det selvfølgelig er vigtigt for jer, at I sørger for at få løst mest effektivt. Dermed kan teamet nemmere arbejde videre bagefter.

I kan aldrig undgå, at der opstår konflikter, men ved at kende til de rette værktøjer kan I tage de fleste konflikter i opløbet. Det er med til at gøre, at de ikke når at eskalere til et punkt, hvor folk får gjort eller sagt ting, som de ender med at fortryde.

Systemisk opstilling er et vigtigt værktøj til konfliktløsning

Et af de værktøjer, som det er en rigtig god ide, at I benytter jer af i konflikthåndteringen, er systemisk opstilling. Der arbejder I med de forskellige forestillinger, som I hver især har. Ofte er vores forestillinger så fastlåste, at det hæmmer forandring. Derfor kan det være meget svært, når vi skal agere sammen med andre, der har nogle helt andre forestillinger.

Derfor handler det om, at I hver især i teamet får visualiseret de forestillinger, og at I finder ud af, hvordan der kan blive gjort noget ved dem – på trods af hvad I måske regner med.

En af de terapeuter, der kan hjælpe jer med at mestre værktøjerne til systemisk opstilling, er Vibeke Hastrup. Hun har arbejdet med metoden gennem en årrække og kan både arbejde med jer som enkelt personer og som en gruppe. Når I er et team, der skal fungere, er det oplagt at arbejde som en gruppe. Læs mere om det her.

Har vi brug for en ude fra til at løse vores konflikter?

Når der er en konflikt, der ikke kan løses, vil mange have lyst til, at den bare bliver ignoreret. Dermed behøver de ikke at forholde sig til den. Når I gemmer konflikter væk i et arbejdsteam, kommer de dog til at ligge og ulme under overfladen. Hver gang, der opstår en ny konflikt, kan en tidligere, uløst konflikt også blive taget op igen.

Som regel vil det derfor være en stor hjælp, at I får en udenfor teamet, der ikke har nogen aktier i situationen, til at hjælpe jer med at løse problemet. Vedkommende vil typisk have et helt andet perspektiv, hvilket er med til at gøre, at I sammen kan finde frem til den løsning, der passer til jeres team.