Depression og angst under corona-krisen giver lange ventelister hos landets psykologer

Coronavirussen har efterhånden været en del af vores hverdag i snart et år. Og det har i sandhed været et langt år med håndsprit, afstand, mundbind og øvrige varierende restriktioner. Alle har været påvirket af situationen på den ene eller den anden måde. Nogle er ansat i frontlinjen og sætter hver dag deres eget helbred på spil for vores fælles bedste. Andre arbejder hjemmefra, mens de skal fungere som både pædagog og hjemmeskolelærer for deres mindre børn. Og mange enlige og studerende sidder helt alene i deres hjem dag efter dag efter dag.

Det kan dermed betyde, at depression og angst under corona-krisen giver lange ventelister hos landets psykologer.

Flere oplever angst og depression under corona-krisen

Det er de færreste, der ikke er blevet påvirket negativt af corona-krisen på den ene eller den anden måde. Vi befinder os midt i en global pandemi, hvor vi hver eneste dag hører om dødsfald og tragiske hændelser rundt omkring i verden. Det er bestemt ikke så underligt, hvis det tærer lidt på psyken.

Derfor er der mange, der enten udvikler angst eller får flere anfald end normalt, siden epidemien først brød ud. De kan være bange for at blive syge med corona eller at miste familiemedlemmer til sygdommen. Personer med social angst kan have endnu sværere ved at forlade deres hjem end tidligere pga. de mange restriktioner med mundbind, afstand og hånddesinfektion.

Derudover udvikler mange depression, fordi de er ensomme i deres selvisolation og mister troen på, at verden bliver normal igen.

Ventetid på psykologbehandling

De mange tilfælde af angst og depression har ført til en stor stigning i henvisninger til psykologhjælp. Faktisk er der så mange, der kontakter deres praktiserende læge med henblik på en henvisning, at der i nogle landsdele er meget lange ventelister. Især i Region Hovedstaden står det slemt til. Her er der i gennemsnit en ventetid på 12,5 uger for at komme til en psykolog.

Og det er meget problematisk, da man typisk først går til egen læge og får en henvisning, når det står rigtig skidt til. Dem, der søger psykologhjælp, har med andre ord akut brug for hjælp. Pga. den lange ventetid på psykologbehandling er mange psykologer bekymrede for, at det kan få alvorlige, langsigtede konsekvenser for de ramte. Der er nemlig en stor risiko for, at de ender med at blive langtidssygemeldt eller dropper ud af deres studier, fordi de ikke kan overskue hverdagen.

Hvis psykiske lidelser som angst og depression ikke behandles tidligt nok, kan behandlingsforløbet blive meget længere end nødvendigt. Det kan også blive nødvendigt at ty til medicinsk behandling, da lidelsen kan blive så alvorlig, at psykologhjælp ikke længere er tilstrækkeligt. Medicinsk behandling kan være uhyre vanskeligt at komme ud af igen, da det som regel kræver nedtrapning i kombination med samtaleterapi. Det er med andre ord vigtigt for patientens fremtidsudsigter, at de kommer i psykologbehandling så hurtigt som muligt.

Mange søger alternative behandlingsformer

De lange ventetider på psykologbehandling får derfor mange til at søge alternative behandlingsformer. Det kan f.eks. være mindfulness, kugledyner, lysterapi og tankefeltterapi.

Sidstnævnte er en terapiform, der kombinerer den oldgamle kinesiske teori om kroppens energibaner med samtaleterapi, som vi kender den fra Vesten. Ved tankefeltterapi udføres behandlingen ved, at man stimulerer energibanerne ved at banke let på specifikke dele af kroppen, mens man fokuserer på sit ubehag. Det er altså på mange måder det samme princip, der gør sig gældende ved akupunktur og zoneterapi.

Mange oplever en positiv effekt ved alternative behandlingsformer som tankefeltterapi. Og med de lange ventelister hos landets psykologer, kan det bestemt være et forsøg værd. Om ikke andet kan det have en gavnlig effekt, at man føler, at man tager hånd om sine problemer.