I en tid hvor det meste af dagligdagen foregår online, er der et stigende behov for at den teknologi det kræves online er på plads. Der er intet værre end at skulle sætte sig ind i svært stof hvis forbindelsen er dårlig, materialet uklart eller der sker tekniske problemer.   

For mange kan læring online være svært. Den daglige interaktion og muligheden for at kommunikere med hinanden er en vigtig del af læringsprocessen. At side derhjemme og skulle lære gennem en skærm er krævende på mange flere punkter, og kan være svært. Desuden kan det sænke motivationen gevaldigt hvis der gennem læringen ikke skabes en fornemmelse af sammenhold og fælleskab, og man kan nemt føle at man sidder alene med arbejdet derhjemme bag skærmen. Hvis du ikke har hørt om e-learning før så tag et kig ind hos elearning specialist, og læs mere.  

Mange års erfaring og til en god pris 

Elearning specialist, har over 20 års erfaring indenfor e-learning og tilbyder dig hjælp til alle dine behov indenfor dette speciale. Elearning specialist er et fullservice firma der tilbyder hjælp til blandt andet:

  • E-læringsplatform som er dansk og mobilvenlig (LMS). 
  • Kursus om e-learning hvor du kan lære selv at udvikle e-learning. 
  • Udvikling af e-learning til dine behov, som skabes af Elearning specialist. 
  • Særlige kurser som allerede er færdiglavede, blandt andet indenfor, Microsoft Office, ledelse og IT-sikkerhed. 
  • Rådgivning til e-learning, hvis du fx har brug for rådgivning til SCORM, Articulate eller andet. 

Uanset hvilket ønske du har om at optimere din e-learning, eller komme i gang med e-learning, så kan du få alt den hjælp du har brug for hos Elearning specialist. På den måde kan du sørge for at læringen hos dine elever, kursusdeltagere eller medarbejder, er af højeste kvalitet.  

Desuden er effektiv og succesfuld læring også et stort selvtillidsboost for dem som skal lære. At lære noget nyt, som er formidlet og forklaret godt, giver følelsen af at man virkelig har fået noget ud af læringen. På den måde pustes der motivation og gå på mod i dine elever, kursusdeltagere eller medarbejdere, så de er fuldstændig klar til at håndtere de nye opgaver der ligger forud for læringen.  

Skab de bedste læringsvilkår med disse steps 

Det siges at hvis noget skal indlæres i hjernen, så skal man gennemgå tre forskellige steps. Desuden er der også utrolig mange andre undersøgelser omkring optimeringen af læring hos mennesker, som er yderst spændende at tage fat i hvis du skal lære nogle noget. Og særligt hvis det er gennem e-læring, fordi der her ofte kan gå nogle af disse faktorer tabt, når læringen skal foregå online 

De tre steps for indlæring lyder således. Lytte, skrive og snakke. Man har fundet ud af at hvis man skal indlære et stof oplagres det bedst i hjernen hvis det høres, skrives ned eller bruges aktivt på den ene eller anden måde og hvis det fortælles eller kommunikeres. Derfor er gruppearbejde en stor hjælp i læring. Desuden kan faktorer som hyppige pauser, visualisering af stoffet, bevægelse og indlæring fysisk også virkelig gavne den positive indlæring.