Er det længe siden, du har været til en begravelse, eller har du aldrig sat dig ind i, hvad de forskellige symboler betyder, kan du få svar på det her. Vi kommer blandt andet ind på, hvorfor præsten skovler jord på kisten, og hvorfor flaget blive hejst op på hel efter begravelsen.

Heldigvis er det de færreste af os, der jævnligt går til begravelse. Derfor kan det også være, at du ikke længere helt har styr på, hvad de forskellige symboler til en begravelse betyder. Hvad skal det for eksempel symbolisere, når præsten skovler jord på kisten? Hvorfor bliver der flaget på hel efter begravelsen? Og hvorfor er det, at vi kommer med bårebuketter fulde af smukke blomster?

Disse spørgsmål kan melde sig både inden og efter en begravelse. Derfor kan det være rart for dig at sætte dig ind i det. Hvis du selv står for begravelsen, kan bedemanden typisk forklare dig, hvad de forskellige traditioner går ud på. Har du ikke kontakt med bedemanden, kan du finde svar herunder.

Jord på kisten minder os om det evige liv

Både ved en bisættelse og ved en begravelse har præsten en lille skovl, som han eller hun bruger til at skovle lidt jord på kisten med. I alt tre små skovlfulde kommer på kisten, mens præsten siger: Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå.

Den første skovlfuld jord referer til livet, den næste til døden og den sidste til det evige liv. Det er altså en påmindelse om, at alle, der er døbt, er blevet lovet et evigt liv i himlen. Derfor er det også en helt central del af det kristne begravelsesritual.

Flaget hejses for at minde om Jesu genopstandelse

På dagen for et dødsfald er det almindeligt, at der bliver flaget på halv. Det er et kendt symbol for, at der er nogen, der er død. På dagen for begravelsen starter flaget også med at være på halv. Efter begravelsen bliver flaget hejst til tops.

Hejsningen af flaget skal minde om Jesu genopstandelse og er derfor også med til at minde om, at den afdøde ifølge kristendommen får et evigt liv i himlen.

Når du skal hejse et flag på halvt, er det i øvrigt vigtigt, at det først har været helt til tops. Der skal du holde det i nogle sekunder, inden du sænker det ned til midten af flagstangen, hvor flagets underside skal flugte med midten.

Blomster viser deltagelse og livets forgængelighed

Til en begravelse giver vi selvfølgelig først og fremmest blomster, fordi vi gerne vil vise deltagelse over for dem, der har mistet, og den, der er død. Det er altså en måde at vise medfølelse og respekt på.

Blomsterne har dog også en symbolsk betydning ved en begravelse. De lever et kort og hurtigt liv og minder med deres flygtighed derfor os andre om, at livet er forgængeligt. Derudover kan de også minde om at leve i nuet, da blomsterne netop ikke har de bekymringer, som vi mennesker har.