Som professionelle erhvervsmennesker er vores ansattes ve og vel altid et tema, som har optaget os meget. Derfor går vi gerne længere end de fleste for at finde løsninger på de udfordringer, vi møder i dagligdagen. I dag har vi valgt at sætte fokus på husrensning, som er et redskab I med fordel kan benytte jer af, hvis I oplever spændinger eller dårligt arbejdsklima blandt jeres ansatte.

Igennem længere tid har vort firma haft behov for at udvide de fysiske rammer. Derfor valgte vi for et par måneder siden at inddrage de resterende lokaler, som støder op til vores virksomhed. Men vi opdagede snart, at der på besynderlig vis opstod en virkelig kedelig atmosfære blandt de ansatte, som sad i netop de lokaler, og det undrede vi os meget over.

Indestængt bogholder gør arbejdslivet surt

I starten forsøgte vi os med de traditionelle løsninger så som medarbejdersamtaler og fællesmøder, men intet hjalp. Derfor gik vi i gang med at tænke i alternative løsninger, for situationen var uholdbar. Vi henvendte os blandt andet til Krystal & Healerhuset og forelagde dem vores problem. De indvilligede i at tage ud og undersøge lokalerne, og foretage en vurdering af, om en eventuel husrensning kunne være løsningen for os.

Der gik kun ganske få øjeblikke fra den udsendte fra Krystal & Healerhuset entrerede lokalerne til vedkommende havde fundet kimen til hele miseren, og ikke mindst hvorfor en husrensning var yderst påkrævet. Det viste sig nemlig, at lokalerne tidligere havde huset en virksomhed, som havde haft en meget emsig og nedrig bogholder. Han havde haft den kedelige vane at skabe spild og kiv blandt de øvrige ansatte.

Da hans ånd af uforklarlige årsager stadig var at finde i alle revner og sprækker af lokalerne, var det netop tilstedeværelsen af hans evindelige slibrigheder, som havde skabt alle de dårlige vibrationer, der påvirkede vores medarbejdere.

Husrensning gavner din virksomhed og dine medarbejdere

Vi gav selvfølgelig straks Krystal & Healerhuset frie hænder, som omgående iværksatte en gennemgribende husrensning af vores nye lokaler. Den nedrige bogholder var dog ikke sådan lige at slippe af med, så vi måtte bekoste hele to grundige husrensninger, før vi endelig kunne ånde lettet op og komme videre.

I dag kan vi med sindsro sige, at alle medarbejdere trives og vores virksomhed er begyndt at blomstre igen. Vi er virkelig Krystal & Healerhuset taknemmelige for deres skarpsindighed og indsats – uden dem og deres effektive husrensning var vi ikke kommet trygt videre i vores daglige forretningsgøremål.