Alkoholproblemer? Sådan behandles alkoholisering mest effektivt

Alkohol kan bringe stor nydelse, men det kan også udvikle sig til store problemer, hvis du eller en pårørende ikke er i stand til at styre alkoholindtaget. Alkohol kan overtage et liv og gøre tilværelsen sur for både den alkoholiserede og vedkommendes familie, mens store mængder af alkohol over en længere årrække også vil udsætte helbredet for seriøse udfordringer.

Derfor er det vigtigt at få gjort noget ved alkoholisme så hurtigt som muligt. Du kan få hjælp til alkoholafvænning ved at blive indlagt til alkoholbehandling, hvilket er den mest effektive måde at skabe et totalt stop for alkohol på.

Hvad er alkoholafvænning?

Alkoholafvænning er for alle, der har problemer med alkohol. Både høj, lav, mand og kvinde kan blive indlagt, og du kan blive indlagt fra alle dele af landet alle ugens dage.

På alkoholafvænning vil du komme til at bo i trygge rammer over en periode på 5-6 uger, som efterfølges af ambulant efterbehandling i 11 måneder.

Her vil der blive taget hånd om den alkoholiserede af et professionelt personale, for hvem diskretion er en æressag, så alt kommer til at foregå med respekt for dit privatliv og dit ønske om at holde din indlæggelse hemmelig.

Under indlæggelsen vil du blive en del af en effektiv behandling, der tager udgangspunkt i den anerkendte Minnesotakur. Her bliver forskellige terapiformer en del af hverdagen for den alkoholiserede, hvor der vil blive taget hånd om vedkommendes psyke og indstilling til livet.

Der bliver således arbejdet i dybden med den alkoholiseredes problemer, så et solidt fundament for en fremtid uden alkohol kan skabes. I 4 ud af 5 tilfælde betyder denne kur, at misbruget lægges helt på hylden.

Alkoholafvænning tilbyder også et program for de pårørende til den alkoholiserede, så både eventuelle børn, ægtefæller og forældre vil føle sig trygge i forbindelse med det, der skal ske.

Andre artikler fra MX Press

Scroll to Top