Dette indhold er sponsoreret 

Rigtigt mange danskere ryger år for år gennem uddannelsessystemet. Om man er i folkeskole, gymnasiet, erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse, så kan de fleste skrive under på, at et godt undervisningsmiljø er vigtigt for læringen. Et godt undervisningsmiljø kan være utrolig mange ting. Den sociale atmosfære i en undervisningssituation betyder meget for, om elever ønsker og tør deltage. Derudover er noget så simpelt som de fysiske rammer i undervisningen også altafgørende for, om eleverne får noget ud af undervisningen. Sidder man med konstant hovedpine i klasselokalet og stirrer ind i en grå væk, så er man næppe inspireret til at lære noget. Det samlede undervisningsmiljø er altså utrolig vigtigt for en uddannelse. Her er tre fornuftige tiltag, der kan sikre et bedre undervisningsmiljø på enhver uddannelse. 

Ordentlig ventilation

God ventilation er et essentielt grundvilkår for et godt undervisningslokale. Hvis der ikke er tilstrækkelig udluftning kan eleverne hurtigt blive udmattet og få ondt i hovedet, hvilket selvsagt ikke er ønskeligt i en undervisningssituation. Derfor skal ethvert godt undervisningsmiljø starte med optimal ventilation og udluftning. Hos www.simas.dk kan man få kvalitetsfiltre i alle afskygninger til alle behov. Her har Simas også undervisningslokaler dækket ind. Her kan man vælge mellem forskellige filtre til komfortventilation, der kan være med til at sikre det ideelle indeklima i et undervisningslokale. 

Inspirerende dekoration

Dekorationen i et undervisningslokale betyder også meget for de elever, der modtager undervisning i lokalet. Når man dagligt sidder i undervisningen, så er det vigtigt at føle sig inspireret, når man arbejder. Og dette er svært, hvis ens lokale blot består af grå betonvægge med nogle vinduer i. Her kan god indretning skabe et markant bedre læringsmiljø for de studerende. Man kan generelt skrue på mange håndtag, når det kommer til denne indretning. Diverse malerier og plakater relateret til undervisningen kan være inspirerende at kigge på i undervisningen. Derudover kan man gøre brug af forskellige former for møbler og planter i lokalet, der generelt giver det en mere hjemlig følelse. På den måde skaber man et hyggeligt, hjemligt og inspirerende undervisningslokale for sine elever.

Et miljø hvor eleverne tør

Dette punkt er ikke helt så simpelt som de to andre. Kort sagt går det ud på, at ethvert undervisningsmiljø skal lægge op til aktiv deltagelse fra eleverne. Eleverne skal ikke være bange for at sige noget forkert i timerne. Og de skal slet ikke være bange for at blive drillet eller mobbet af deres medelever, hvis de siger noget, der er forkert eller misforstået. I undervisningen skal man turde at tage fejl og lære. Og dette kan kun lykkes, hvis både lærere og elever bidrager til den gode tone i undervisningsmiljøet.