Bliv klogere på ejendomsret

Ejer du en bolig? I Danmark har vi ejendomsret, en ret som er sikret os gennem Grundloven, og som løbende er blevet tilpasset til dagens Danmark. Der er nemlig visse ting, der i dag er mere relevante, end de har været tidligere. Under ejendomsretten indgår også naboretten, og det er her, der desværre før er opstået ærgerlige situationer, hvor nogle har følt, de har fået krænket deres ejendomsret.

Det gælder for eksempel, hvis der på nabogrunden er blevet bebygget for tæt på skel – uanset om det gælder et hegn eller en egentlig bygning, findes der regler og lovgivning på området, som naturligvis bør og skal respekteres, så ejendomsretten netop ikke overtrædes. Det kan også omvendt komme an på for eksempel en træfældning, der ikke har været enighed om, og som får indflydelse på grunden for begge parter. Her er det vigtigt, at der er fuldstændig forventningsafstemt på forhånd. Læs mere om ejendomsret her.

Få hjælp til konflikthåndtering

Står du i en ærgerlig situation, hvor der er opstået uenigheder mellem dig og en nabo, når det kommer til ejendomsret? Det kan for eksempel være i forbindelse med bebyggelse i nærhed af skel eller, ganske enkelt, hvor skellet faktisk går. Her kan en landinspektør være relevant, da disse har erfaring med konflikthåndtering på området og kender alt til de forskellige krav, der skal være opfyldt.

Det betyder blandt andet, at en landinspektør har mulighed for at udføre skelforretning. Det sker, når to parter ikke kan blive enige om, hvor skellet går – her vil det være landinspektørens ord på stedet, der kommer til at tælle for, hvor skellet egentlig går, og det er det, I vil være nødsaget til at rette ind efter. Her tæller blandt andet tidligere målinger, luftfoto og andre data med i den endelige beslutning, ligesom begge parter får mulighed for at udtale sig.

Andre artikler fra MX Press

Scroll to Top